KEYSTONE – 1902E – Standoff, Nylon 6.6 (Polyamide 6.6), 4-40, Hex Female-Female, 25.4 mm

$4.03

KEYSTONE – 1902E – Standoff, Nylon 6.6 (Polyamide 6.6), 4-40, Hex Female-Female, 25.4 mm

SKU: 2909279 Category:

Description

KEYSTONE – 1902E – Standoff, Nylon 6.6 (Polyamide 6.6), 4-40, Hex Female-Female, 25.4 mm

Brand

KEYSTONE