KEYSTONE – 1904A – Standoff, Nylon 6.6 (Polyamide 6.6), 8-32, Hex Female-Female, 6.4 mm

$2,267.50

KEYSTONE – 1904A – Standoff, Nylon 6.6 (Polyamide 6.6), 8-32, Hex Female-Female, 6.4 mm

SKU: 2909283 Category:

Description

KEYSTONE – 1904A – Standoff, Nylon 6.6 (Polyamide 6.6), 8-32, Hex Female-Female, 6.4 mm

Brand

KEYSTONE